Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnostní pokyny

DRUŽINA PÁNŮ Z LIPÉ

Bezpečnostní a organizační řád akce

Všeobecná pravidla:  

  Účast v bitvě pouze na vlastní nebezpečí

  Každý je povinen dbát a dodržovat pokyny pořadatelů a jimi pověřených osob

  Kouření je v celém areálu tvrze zakázáno (kromě vyhrazeného prostoru)

  Zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek v průběhu akce (jde o bezpečnost všech účastníků)

  Rozdělávání ohně pouze na určených místech, zákaz přenášení otevřeného ohně po objektu tvrze

 

Zbrojní a kostýmová povinnost:

  Oděv, zbroj a zbraně odpovídající období 14.-15. století

  Stany, jídelní nádobí a ostatní inventář odpovídající době středověku

 

 BITEVNÍ ŘÁD  povinnosti všech účastníků akce a hromadné bitvy:

  Zúčastnit se nácviku bitvy, před začátkem akce dbát pokynů pořadatele

  Poslouchat rozkazy a nařízení svého velitele, který bude mít od pořadatelů veškeré potřebné informace. 

  Zákaz účasti v bitvě pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek (pořadatel má právo provést případně i dechovou zkoušku a hříšníka z bitvy vyloučit)

  Všichni střelci jsou na nácvik povinni přinést svou zbraň (u luků a kuší veškeré střelivo upravené pro bezpečnou střelbu dle norem) a při střelbě chránit zdraví své i všech ostatních

  U palných zbraní bude provedena kontrola tormentační značky, v případě její nedostupnosti pak tormentačního protokolu (palné zbraně bez tormentace se nesmí používat)  

  Účastnit se kontaktního boje či obsluhovat palnou zbraň smí jen osoba starší 18 let. Účast osob mladších 18 let musí být předem domluvena s pořadateli a je nutný souhlas zákonných zástupců

  Zbraně nesmí být ostré a musí být bez otřepů či třísek, tyčové zbraně musí mít zaoblený hrot nebo kuličku na konci (pořadatelé mohou používání jakékoliv zbraně bez udání důvodu zakázat)

  Každý bude brát ohled na bezpečnost diváků a šermířů (předvádíme boj, ale nechceme si ublížit, vyvarujte se útoků na obličej, nekontrolovaných pohybů se zbraní a nemístné tvrdosti) nikdy nevíte, jak kvalitní je zbroj vašeho protivníka.

  Zákaz používání vulgárních a nevhodných slov během akce (jsme civilizovaní lidé, lze užívat pouze zloboch – zlosyn, zlořěčenec - prokletý člověk, soléř - špatný, zkažený člověk, sběř, zběř - chasa, sebranka, chátra…..apod.)

  Povinná ochrana hlavy v podobě kvalitní přilby (samotná kroužková kapuce, či batvat nestačí!!!) povinná ochrana rukou rukavicemi. Nutná ochrana těla minimálně prošívanicí 

(nebude tolerována zbroj nebo „kroužkovka“ na holém těle bez prošívanice)

  Každý bude dodržovat tento „Bitevní řád“ a řídit se jím